Priradenie tohto špeciálneho súboru “OPTOUT cookie” k vášmu prehliadaču pre nás znamená, že si neprajete zúčastňovať sa našich prieskumov. Ak si priradíte súbor “OPTOUT cookie” do vášho prehliadača, neobdržíte žiadne pozvania na účasť v našom prieskume.

Buďte opatrní a nevymažte súbor “OPTOUT cookie” (napríklad výberom tejto možnosti v vo vašom prehliadači, preinštalovaním vášho prehliadača alebo operačného systému, používaním tzv. anonymizéra), keďže len prehliadačom so súborom “OPTOUT cookie” nebudú zobrazované pozvánky na účasť v našich prieskumoch. Akonáhle bol súbor “OPTOUT cookie” odstránený, môžte si priradiť do vášho prehliadača ďalší.